Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εκδηλώνεται όταν το μέσο νεύρο συμπιέζεται καθώς περνά μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα. Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένα άνοιγμα στον καρπό σας που σχηματίζεται από τα οστά του καρπού στο βάθος του καρπού και τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού...