Η πλοήγηση με τη βοήθεια υπολογιστή εμφανίσθηκε ως εξέλιξη στην πραγματοποίηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου & γόνατος,  προσφέροντας τη δυνατότητα βελτίωσης της τοποθέτησης και της ευθυγράμμισης των εμφυτευμάτων. Η χειρουργική με τη βοήθεια υπολογιστή (CAS – Computer Assisted Surgery) μπορεί να χωριστεί σε δυο μεγάλες κατηγορίες: την παθητική -passive  (εδώ ανήκει η πλοήγηση – navigation) και τις ημιενεργητική – semiactive και ενεργητική – active  (που αποτελούν αντικείμενο της ρομποτικής χειρουργικής). Η παθητική χειρουργική με τη βοήθεια υπολογιστή – δηλαδή τα συστήματα πλοήγησης (navigation systems) – έχει εμφανίσει βελτιωμένα αποτελέσματα όσον αφορά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση στις αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος σε σύγκριση με τις συμβατικές επεμβάσεις, επηρεάζοντας το τελικό αποτέλεσμα προς όφελος του ασθενούς.

Τα συστήματα πλοήγησης για επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και ολικής αρθροπλαστικής γόνατος προσφέρουν μια τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει στην ακριβέστερη ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων και τη σωστή συνδεσμική ισορροπία, τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχει κανείς τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και το επαρκές εύρος κίνησης της τεχνητής άρθρωσης του ισχίου και του γόνατος. Με την ευρύτερη διάδοσή της τα τελευταία χρόνια η ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου με πλοήγηση αποτελούν έναν εξαιρετικά επιτυχημένο τρόπο για τη θεραπεία ασθενών που πληρούν τις προϋποθέσεις για αντικατάσταση των αρθρώσεών τους με τεχνητές. Η νέα αυτή τεχνολογία χειρουργικής πλοήγησης ενισχύει σημαντικά την ικανότητα αποκατάστασης του εύρους κίνησης και της συνολικής λειτουργίας των αρθρώσεων με αποτέλεσμα την ταχύτερη επιστροφή των ασθενών στην κανονική τους δραστηριότητα.

Τα συστήματα πλοήγησης χρησιμοποιούν κάμερες υπέρυθρων και όργανα αναφοράς που τοποθετούνται στα οστά ή στα εργαλεία και μαζί με το μοναδικό λογισμικό παρακολούθησης για να παρακολουθεί συνεχώς τη θέση και την ευθυγράμμιση των εξαρτημάτων του εμφυτεύματος σε σχέση με την ανατομία του ασθενούς. Ο υπολογιστής αναλύει και εμφανίζει δεδομένα σε μια οθόνη υπολογιστή που δείχνουν τις γωνίες, τις γραμμές και τις μετρήσεις που απαιτούνται για την ακριβέστερη ευθυγράμμιση του προσθετικού ισχίου ή του γόνατος σε σχέση με την πραγματική ανατομία του κάθε ασθενή.

Ένα πλεονέκτημα του συστήματος πλοήγησης σε σχέση με τα ρομποτικά συστήματα είναι ότι εξαλείφει την ανάγκη για προεγχειρητικές ακτινογραφίες ή αξονικές τομογραφίες. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η χρήση των συστημάτων πλοήγησης μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο, λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και βελτιωμένη σταθερότητα της άρθρωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν πολλά συστήματα πλοήγησης για τις αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος;

Υπάρχουν αρκετά συστήματα πλοήγησης τόσο για την αρθροπλαστική του ισχίου όσο και για την αρθροπλαστική του γόνατος, κυρίως εξαιτίας των πολλών διαφορετικών ορθοπαιδικών εταιρειών που τις έχουν αναπτύξει. Όμως σχεδόν το σύνολό τους με μικρές παραλλαγές βασίζεται στις ίδιες αρχές λειτουργίας. Οι περισσότερες χρησιμοποιούν σύστημα υπέρυθρων για την επικοινωνία δέκτη και πομπών ενώ υπάρχουν και συστήματα που επικοινωνούν με Bluetooth. Αντιστοίχως τα όργανα αναφοράς μπορεί να τοποθετούνται στα οστά του ασθενούς ώστε να αναγνωρίζεται η θέση τους στο χώρο, ή να είναι τοποθετημένα πάνω στα εργαλεία κοπής των οστών για τον ίδιο λόγο. Οι εικόνες με τις μετρήσεις και τα δεδομένα που χρειάζεται ο χειρουργός, μπορεί να προβάλλονται είτε σε τερματικό του συστήματος, είτε σε tablet, είτε σε mini screen μπροστά στο μάτι του χειρουργού σε συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality systems).

Ο κος Γεωργούλης εκτελεί αρθροπλαστική γόνατος με σύστημα πλοήγησης επαυξημένης πραγματικότητας

Πόσο ευεργετικά είναι τα συστήματα πλοήγησης στις αρθροπλαστικές ισχίου;

Η πλοήγηση είναι μια τεχνολογία που βοηθά τον χειρουργό να ελέγξει τη θέση και την ευθυγράμμιση της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος, επικουρώντας στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης λάθος παραμέτρων και κατά συνέπεια εξασφαλίζοντας την ακριβέστερη τοποθέτηση των προθέσεων, στοχεύοντας στην παράταση της μακροζωίας του εμφυτεύματος. Στις αρθροπλαστικές του ισχίου το σύστημα πλοήγησης θα προσφέρει βοήθεια στο χειρουργό για την ασφαλέστερη και ακριβέστερη τοποθέτηση των προθέσεων, δίνοντας πληροφορίες για τον ιδανικότερο προσανατολισμό τόσο της κοτυλιαίας όσο και της μηριαίας πρόθεσης Οι δέκτες και οι πομποί που τοποθετούνται στην άρθρωση του ισχίου δίνουν ακριβείς πληροφορίες για τη θέση στο χώρο της άρθρωσης πριν την διεξαγωγή της αρθροπλαστικής και έτσι επιτρέπουν στο χειρουργό να αναπαραγάγει ακριβώς την ίδια θέση της άρθρωσης στο χώρο με τις προθέσεις που θα τοποθετήσει.. Αυτό θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συναρμογή τους και κατά συνέπεια το μέγιστο δυνατό εύρος κίνησης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εξαρθρήματος ή χαλάρωσης των εμφυτευμάτων.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των συστημάτων πλοήγησης στην αρθροπλαστική γόνατος;

Η πλοήγηση ήταν η πιο σημαντική εξέλιξη ιδιαίτερα για την ολική αρθροπλαστική γόνατος την τελευταία δεκαετία. Παρέχει στους χειρουργούς ένα εργαλείο ακριβείας για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, με δυνατότητα διεγχειρητικής προσομοίωσης και αντικειμενικού ελέγχου διαφόρων ανατομικών και χειρουργικών παραμέτρων και αναφορών. Από τα πρώτα συστήματα, τα οποία βασικά χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της ευθυγράμμισης της κοπής οστού με αναφορά στον μηχανικό άξονα του κάτω άκρου, έχουν ενσωματωθεί πολλοί άλλοι χειρουργικοί νεωτερισμοί, όπως η περιστροφή των εμφυτευμάτων, η εξισορρόπηση των συνδέσμων και η διευθέτηση της συμμετρίας των χώρων κάμψης και επέκτασης μετά τις οστεοτομίες, μεταξύ άλλων. Η αποτελεσματικότητά του ως εργαλείου ακρίβειας με αποτελεσματική δυνατότητα εξασφάλισης της καλύτερης ευθυγράμμισης του άξονα των κάτω άκρων έχει αποδειχθεί ευρέως στη βιβλιογραφία. Οι πιο σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες αποτυχίας μιας αρθροπλαστικής λόγω χαλάρωσης της πρόθεσης, είναι η κακή τοποθέτηση της πρόθεσης και η επακόλουθη μετεγχειρητικά κακή ευθυγράμμιση του κάτω άκρου. Μια μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι μόλις 3° απόκλισης από το μηχανικό άξονα ευθυγράμμισης στο στεφανιαίο επίπεδο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας μιας αρθροπλαστικής γόνατος. Η κακή ευθυγράμμιση σε ραιβότητα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πίεση στο οστό του έσω κνημιαίου κονδύλου και επιταχυνόμενη ανεπάρκειά του. Η αποφυγή κακής ευθυγράμμισης μέσω στρατηγικών που αυξάνουν την ακρίβεια της τοποθέτησης της πρόθεσης μπορεί να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα ποσοστά επιβίωσης της πρόθεσης για τους ασθενείς. Εκτός όμως από τη μείωση του ποσοστού χαλάρωσης των προθέσεων μιας αρθροπλαστικής η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με πλοήγηση εξασφαλίζει καλύτερο εύρος κίνησης, λιγότερες ανάγκες για μετάγγιση και ταχύτερη αποκατάσταση.

Ποιο είναι το μέλλον στη χρήση των συστημάτων πλοήγησης στις αρθροπλαστικές;

Αν και η χρήση τους είναι ακόμα περιορισμένη, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα εργαλείο που είναι στη διάθεση των χειρουργών και το οποίο προσθέτει δύναμη στις γνώσεις τους και ποτέ ως ένα έξυπνο ή αυτόνομο σύστημα που θα μπορούσε να αντισταθμίσει πιθανές γνωστικές ελλείψεις ή την περιορισμένη εμπειρία των χειρουργών. Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες τεχνολογίες, υπάρχουν δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, το κόστος και τις αντιστάσεις από τις πηγές πληρωμών. Υπάρχει ακόμη και αντίσταση μεταξύ των χειρουργών, οι οποίοι βλέπουν τα συστήματα με σκεπτικισμό, έλλειψη εμπιστοσύνης ή ακόμα και δυσπιστία. Ο χρόνος, τα αποτελέσματα, η εξέλιξη των συστημάτων πλοήγησης και οι μειώσεις κόστους, μεταξύ άλλων παραγόντων, θα καθορίσουν στο μέλλον ποιος ρόλος και χώρος θα χορηγηθεί στα συστήματα πλοήγησης κυρίως για την αρθροπλαστική γόνατος, όπως και για τις άλλες αρθροπλαστικές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 211 40 15 336

Κιν.: 693 23 29 727

Ιατρείο: Περικλέους 11 Μαρούσι, Τ.Κ. 15122

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ωράριο Λειτουργίας

 

Δευτέρα: 7μμ – 11μμ

Τρίτη: Κλειστά

Τετάρτη: 7μμ – 11μμ

Πέμπτη: 7μμ – 11μμ

Παρασκευή: Κλειστά

Σάββατο: Κλειστά

Κυριακή: Κλειστά