ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ορθοπεδικός Χειρουργός, Γεωργούλης Στυλιανός

Προσπαθώντας να δώσω μια ιδέα για το πώς εννοώ την εξατομίκευση της θεραπευτικής προσέγγισης στο εκάστοτε πρόβλημα του ασθενούς, σχεδίασα αυτή την περιοχή του ιστότοπού μου, ώστε να διευκρινίσω τη μέθοδο και να εξασφαλίσω την πλήρη κατανόηση από εσάς της διαδικασίας που ακολουθώ προκειμένου να σας εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Καθώς δεν είναι δυνατό να καταγράψω αναλυτικά όλα τα βήματα μιας τέτοιας προσέγγισης για όλες τις παθήσεις, θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τα διαδοχικά βήματα προσέγγισης παθήσεων της ανατομικής περιοχής του γόνατος. Είναι μια περιοχή με πολλές και ποικίλες παθολογίες που απαντούν τόσο στις νεαρές όσο και στις προχωρημένες ηλικίες.

Ακολουθήστε λοιπόν το δικό σας  “μονοπάτι”  για να ανακαλύψετε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματός σας.