Αποθεραπεία – Παρακολούθηση

Παρακολούθηση ασθενούς μετά την ορθοπεδική επέμβαση

 

Μετά την αντιμετώπιση της πάθησής σας θα οργανώσουμε κάποια σειρά επανεξετάσεων (follow up) για την παρακολούθηση της βελτίωσής σας.

Το follow up αποτελεί θεμέλια αρχή και σημαντικό μέρος των υπηρεσιών που θα σας παρέχω.

Οι επανεξετάσεις θα μου επιτρέψουν να αποτιμήσω το αποτέλεσμα των θεραπευτικών παρεμβάσεων που λάβατε και να αναθεωρήσω το σύνολο της στρατηγικής αντιμετώπισης για να αποφασίσουμε εάν κάποια περαιτέρω θεραπευτική παρέμβαση είναι αναγκαία.

Το ποσοστό επιπλοκών μου μετά από χειρουργικές επεμβάσεις είναι πραγματικά χαμηλό, όμως εάν ένα πρόβλημα πραγματικά προκύψει, στόχος μου είναι να το ανακαλύψω πραγματικά γρήγορα και να το αντιμετωπίσω με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

 

Ορθοπεδικός Μαρούσι : Αποθεραπεία & παρακολούθηση

 

 

 

 

 

Παρακολουθώντας την αποθεραπεία σας