Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου

Η χειρουργική θεραπεία της τελικού σταδίου αρθρίτιδας του ώμου περιλαμβάνει τις επεμβάσεις της αντικατάστασης της άρθρωσης του ώμου. Οι επεμβάσεις αυτές αντικαθιστούν τόσο τη βραχιόνιο κεφαλή όσο και την ωμογλήνη και είναι η ολική αρθροπλαστική του ώμου και η...