Το Σπινθηρογράφημα Οστών με Απλά Λόγια

Το Σπινθηρογράφημα Οστών με Απλά Λόγια

Τι είναι το σπινθηρογράφημα οστών;   Το σπινθηρογράφημα οστών είναι μια μέθοδος εξέτασης των οστών για καταστάσεις και παθολογίες που δεν είναι ορατές με την απλή ακτινογραφία. Απαιτείται η ενδοφλέβια έγχυση μιας μικρής ποσότητας ραδιενεργού υγρού, που...