Οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με σύγχρονες βιολογικές θεραπείες.

Οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με σύγχρονες βιολογικές θεραπείες.

Η οστεονέκρωση ή άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής αποτελεί μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία διαταράσσεται ή διακόπτεται η αιματική παροχή στο οστό κάτω από τον αρθρικό χόνδρο (υποχόνδριο οστούν), με αποτέλεσμα τη νέκρωση (θάνατο) των οστικών κυττάρων λόγω...
Αρθρίτιδα ισχίου

Αρθρίτιδα ισχίου

Η άρθρωση του ισχίου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φορτιζόμενες αρθρώσεις του σώματος και αποτελείται από δύο μέρη : τη μηριαία κεφαλή η οποία έχει σφαιρικό σχήμα και βρίσκεται στη κορυφή του μηριαίου οστού και προσαρμόζεται ανατομικά με τη κοτύλη, οποία αποτελεί...